تخفیف 70 درصدی هزینه و تهیه تکنیکال فایل برای شرکت های دانش بنیان

تخفیف 70 درصدی هزینه و تهیه تکنیکال فایل برای شرکت های دانش بنیان

 

 

بزرگ‌ترین مشکلی که ممکن است برای یک تولیدکننده پیش بیاید این است که این تولیدکننده پس از زحمات فراوان کالایی را تولید می‌کند، اما وقتی به مرحله رگولاتوری می‌رسد، با صورت مسئله جدیدی تحت عنوان مطابقت با استانداردها و ضوابط برمی‌خورد. در همین راستا اداره کل تجهیزات پزشکی در راستای وظیفه قانونی خود، تصمیم بر آن گرفت تا شرکت‌هایی را در کنار تولیدکنندگان قرار دهد تا از مراحل ابتدایی طراحی و توسعه محصول و هم‌زمان با فرایند تولید، مدارک لازم برای اخذ مجوزها و پروانه تولید با سرعت بیشتری برای شرکت‌ها صادر شود.
وی همچنین افزود: اگر چه فرآیندهایی از این دست هزینه‌هایی را به شرکت تحمیل می‌کند، اما در همین راستا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری حمایتی را در نظر گرفته که به‌موجب آن بخش عمده‌ای از هزینه‌ها را پوشش می‌دهد. لذا تا 70 درصد هزینه ی تهیه تکنیکال فایل برای شرکت های دانش بنیان توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری پرداخت می گردد.