کارگاه

کارگاه آموزشی ستاد توسعه فناوری نانو

 

 

این کارگاه که چهارمین جلسه از کارگاه آموزشی ارتقای اطلاعات تخصصی بود در تاریخ 1389/09/28 با ارائه مهندس جلال میرداودی برگزار گردید.

مهندس میرداودی در این جلسه ضمن تشریح خدمات ایستگاه ثبت اختراع کریدور خدمات فناوری تا بازار، به بررسی اهمیت سرمایه‌های انسانی و دارایی‌های فکری و نقش ثبت اختراع در آن پرداخت. وی گفت: «پیشنهاد ما این است که پژوهش و نوآوری به فرآیند تبدیل شدن به دارایی‌های فکری وارد شود چون وقتی این دارایی‌ها به مرحله درآمدزایی می‌رسد می‌تواند در تأمین مالی بخش تحقیق و پژوهش به کار گرفته شود و به تولید و توسعه مجدد دارایی‌های فکری کمک نموده و در نهایت بخش تحقیق و پژوهش را از وابستگی مالی به خارج از سیستم خود بی‌نیاز نماید.» مهندس میرداودی تاثیر عملکرد ثبت اختراع را در این فرآیند بسیار مهم برشمرد و افزود: «در چنین شرایطی است که بخش تحقیق و پژوهش تحت تأثیر اهمیت دهی به بحث دارایی‌های فکری، هر روز پویاتر می‌شود.»