شرکت‌های دانش‌بنیان «تولیدی نوع 2»

شرکت‌های دانش‌بنیان «تولیدی نوع 2»

 

با توجه به اهمیت رسوخ فناوری­های برتر در شرکت‌های صنعتی، شرکت‌های متقاضی که در اظهارنامه سال مالی گذشته خود دارای درآمد عملیاتی هستند، در صورت فعالیت در حوزه­ های فناوری برتر، با دارا بودن یکی از شرایط بندهای زیر، بصورت شرکت «تولیدی نوع 2» تایید می­شوند:

 

1شرکت، «كالاها یا خدمات یا فرآیند تولید یا تجهیزات تولید» مندرج در فهرست كالاها و خدمات دانش‌بنیان سطح 1 یا سطح 2 را حداقل در حد نمونه آزمایشگاهی و مشروط به دارا بودن همه معیارهای ماده (1)، ساخته و ارایه نماید.

 

2- شرکت مجری حداقل یک پروژه «مهندسی، پیمانکاری و ساخت» (EPC) باشد، مشروط به اینکه حداقل (10) درصد از قیمت قراردادهای پروژه ناشی از بخش‌های حائز همه معیارهای ماده (1) باشد.

 

فهرست كالاها و خدمات دانش‌بنیان سطح 1: فهرستی که بعنوان محصولات در حوزه فناوری­های برتر و با ارزش افزوده بالا و پیچیدگی فنی بالا، به تصویب کارگروه می‌رسد.

 

فهرست کالاها و خدمات دانش‌بنیان سطح 2: فهرستی که بعنوان محصولات در حوزه فناوری­های برتر و با ارزش افزوده بالا و با پیچیدگی فنی کمتر نسبت به «فهرست كالاها و خدمات دانش‌بنیان سطح 1»، به تصویب کارگروه می‌رسد. محصولات موجود در این فهرست، مشمول استفاده از معافیت مالیاتی نخواهند بود.