شرکت‌های دانش‌بنیان «تولیدی نوع 1»

شرکت‌های دانش‌بنیان «تولیدی نوع 1»

 

حداقل (50) درصد از درآمد عملیاتی یك سال مالی گذشته شركت (كه در اظهارنامه مالیاتی شركت اظهار شده است)، ناشی از فروش کالاها یا خدمات دانش‌بنیان مندرج در «فهرست كالاها و خدمات دانش‌بنیان سطح 1» و حائز همه معیارها، باشد.

 

فهرست كالاها و خدمات دانش‌بنیان سطح 1: فهرستی که بعنوان محصولات در حوزه فناوری­های برتر و با ارزش افزوده بالا و پیچیدگی فنی بالا، به تصویب کارگروه می‌رسد.