شركت دانش‌بنیان چیست؟

شرکت های دانش بنیانشركت دانش‌بنیان چیست؟

 

شرکت دانش بنیان چیست؟ یک شركت یا مؤسسه خصوصی یا تعاونی است كه به منظور هم‌افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و كاربرد اختراع و نوآوری) و تجاری‌سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید كالاها و خدمات) در حوزه فناوری‌های برتر و با ارزش افزوده فراوان و بر اساس معیارهای مورد نظر، به تأیید كارگروه می‌رسد.

 

شرکت دانش بنیان چیست ?شرکت‌های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و نیز شرکت‌ها و موسساتی كه بیش از پنجاه (50) درصد از مالكیت آنها متعلق به شرکت‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی باشد، مشمول حمایت‌های این قانون نیستند.

 

اهداف شرکت های دانش بنیان 

1-ایجاد زمینه برای به کارگیری هر چه بیشتر توانمندی های دانشگاه ها و واحدهای پژوهشی در جامعه
2-ترغیب متخصصین، نوآوران، مخترعان، اعضای هیات علمی دانشگاه ها و واحدهای پژوهشی برای فعالیت های بیشتر در رفع نیازهای جامعه برای ترویج فرهنگ تجاری سازی در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی
3-تشویق بنگاه های اقتصادی و دستگاه های اجرایی به بهره گیری از یافته های پژوهشی و فناوری های شکل یافته در مراکز پژوهشی
4-ارتقای فرهنگ عمومی کارآفرینی
5-جذب و تبدیل ایده ها به محصول و مشاغل پایدار

.

مدارک لازم جهت ثبت شرکت دانش بنیان: 

1-اطلاعات شرکت
2- آخرین اظهارنامه مالیاتی ارسال شده به سازمان امور مالیاتی کشور
3- تصویر اساسنامه شرکت
4- تصویر آگهی روزنامه رسمی شرکت
5- تصویر اظهارنامه یا شرکتنامه
6- کپی شناسنامه و کارت ملی اعضاء هیات مدیره شرکت
7- کپی مدارک تحصیلی اعضا و موسسین
8- آخرین لیست بیمه شرکت و خلاصه وضعیت حقوق دستمزد و مزایا

شرکت های دانش بنیان نوع های مختلفی دارد :

شرکت‌های دانش‌بنیان «نوپا نوع 1