راهنما و مراحل ثبت علامت تجاری

راهنما و مراحل ثبت علامت تجاری

 

توجه: تسلیم اظهارنامه علامت تنها از طریق فایل الکترونیکی امکان پذیر بوده و متقاضیان ثبت علامت می توانند از طریق سایت اداره مالکیت صنعتی اظهارنامه خود را تسلیم اداره علامت نمایند.

 

ثبت اظهارنامه علامت

 

1- پس از ثبت اظهارنامه علامت جهت پیگیری روند اقدامی لطفاً از قسمت ” اداره ثبت علائم تجاری ” یا ” پیگیری اظهارنامه و خلاصه پرونده علامت ” و یا منتظر دریافت پیام کوتاه پس از ثبت اظهارنامه در بستر الکترونیکی و همچنین نامه الکترونیکی (e-mail) از سامانه ثبت علامت مبنی بر دریافت اظهارنامه و ضمائم آن باشید.

 

توجه: در صورتیکه بعد از تسلیم اظهارنامه و ضمائم آن پیامک یا نامه الکترونیکی ارسال نشود به ظن قوی شماره تلفن همراه یا e-mail اعلامی به غلط تایپ شده است.

 

2- بررسی مقدماتی

الف) عدم تکمیل بودن مدارک و ضمائم اظهارنامه و ضرورت اصلاح و تکمیل: پس از بررسی ابتدایی اظهارنامه و ضمائم آن از نظر شکلی در صورتیکه اظهارنامه و ضمائم آن مطابق مقررات قانون و آئین نامه اجرایی آن تنظیم نشده باشد کارشناس مطابق مقررات مبادرت به صدور اخطار رفع نقص می نماید و اخطار رفع نقص در فضای مجازی به آدرس e-mail  شما ارسال می شود و از تاریخ ارسال نامه الکترونیکی، متقاضی ظرف 30 روز مهلت دارد تا نسبت به اصلاح یا تکمیل مندرجات اظهارنامه و مدارک و ضمائم اقدام نماید در غیر اینصورت اظهارنامه کان لم یکن تلقی می گردد.

پس از تکمیل و اصلاح اظهارنامه و ضمائم آن متقاضی باید با درخواست پاسخ به اخطار رفع نقص در قسمت خدمات الکترونیک گزینه ثبت انواع درخواست (رفع نقص، پرداخت حق الثبت، تمدید، انتقال و…) درخواست مورد نظر(درخواست رفع نقص) را تکمیل و با ضمیمه کردن ضمائم آن را از طریق سامانه ارسال نماید.

 

نکته: در صورتیکه متقاضی ظرف موعد 30 روز قادر به رفع نقص مندرجات اظهارنامه و ضمائم و مدارک نباشد می تواند با ذکر دلایل مثبته بنا به تشخیص اداره یکبار درخواست تمدید مهلت رفع نقص را از مرجع ثبت بنماید و مرجع ثبت می تواند فقط برای یکبار با درخواست وی موافقت نماید و متقاضی میتواند با ورود به سامانه مالکیت معنوی و ثبت انواع درخواست (رفع نقص، پرداخت حق الثبت، تمدید، انتقال و…) درخواست استمهال رفع نقص را انتخاب و تکمیل نماید.

 

ب) تکمیل بودن مدارک و ضمائم اظهارنامه: در صورتیکه اظهارنامه و ضمائم آن تکمیل باشد یعنی مطابق قانون ثبت اختراعات، طرح صنعتی و علائم تجاری و آئین نامه اجرایی آن تنظیم شده باشد کارشناس بر پایه کلیه کلمات و اعداد و تصویر، علامت مورد نظر را در سیستم جستجو نموده و در صورتیکه سابقه ای مشابه علامت مورد تقاضا در سیستم (بانک اطلاعات داده) اداره علامت مشاهده نماید یا علامت درخواستی از مصادیق علائم غیرقابل ثبت باشد منجر به اخطار رد مشروط یا مطلق می گردد.

 

در صورتیکه سابقه ای مشابه علامت مورد تقاضا نباشد یا سابقه از مصادیق علائم غیرقابل ثبت نباشد مراتب منتهی به آگهی تقاضای ثبت علامت (آگهی نوبت اول) گردیده و متقاضی در زمان اخذ آگهی مذکور کپی برابر با اصل مدارک اسکن شده و پرینت فرم اظهارنامه الکترونیکی فایل شده به همراه 10 نمونه علامت در ابعاد 6*6 و یک عدد پوشه و رسید پرداخت هزینه ثبت برند و یا پرینت پرداخت الکترونیکی که به Email متقاضی در صورت درج Email در قسمت پرداخت الکترونیکی درگاه بانک ملی و احراز کارشناس پرونده از بخش پاسخگویی و اعلام نتیجه به کارشناس مربوطه تسلیم و پس از اخذ تائید لازم از کارشناس به امضاء مسئول اداره رسانده و سپس نسخه فیزیکی آگهی مذکور را به روزنامه رسمی کشور واقع در میدان امام خمینی خیابان بهشت طبقه اول تحویل می نماید.

 

پس از گذشت 30 روز از تاریخ چاپ آگهی و درصورت عدم ارائه درخواست اعتراض فرد یا افراد ذینفعی به اداره، ابلاغیه ای تحت عنوان ابلاغیه پذیرش صادر شده و متقاضی موظف به پرداخت هزینه درج شده در این ابلاغیه جهت نهایی کردن ثبت علامت می باشد. (مهلت پرداخت 30 روز می باشد) سپس آگهی رسمی ثبت علامت (آگهی نوبت دوم) صادر شده و متقاضی باید نسبت به پرداخت هزینه آن جهت چاپ در روزنامه رسمی اقدام نماید. پس از چاپ آگهی رسمی در روزنامه رسمی و ارائه برگه آن به اداره ثبت علائم تجاری، امکان دریافت گواهی ثبت علامت تجاری فراهم می گردد.