ثبت اختراع در PCT

ثبت اختراعات در PCT

 

معاهده ی همکاری ثبت اختراع (PCT)

 

معاهده همکاری ثبت اختراع (Patent Cooperation Treaty) پیمان بین‌المللی است که زیر نظر سازمان جهانی مالکیت فکری WIPO فعالیت می‌کند و دفتر اصلی آن در شهر ژنو است. بر اساس این معاهده، چنانچه اختراعی در PCT ثبت شود، امکان حمایت از آن در کلیه کشورهای عضو وجود دارد. به زبان ساده‌تر مخترع تنها با ارائه یک اظهارنامه می‌تواند فرایند ثبت را در کلیه کشورهای عضو را بر اساس همان اظهارنامه و با توجه به حق تقدم اولین افشاء آن ادامه دهد.

 

معاهده PCT برای اولین بار در سال ۱۹۷۰ میلادی در شهر واشنگتن منعقد شد و در سال ۱۹۷۸ میلادی تعداد اعضای آن به ۱۸ کشور رسیدند. در حال حاضر (سال 2017 میلادی) 152 کشوراز جمله کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه عضو این معاهده هستند و شرایط استفاده از مزایای حمایت بین‌المللی از اختراع را برای اعضای خود فراهم می‌کنند.

 

از زمان اجراي معاهده همكاري ثبت اختراع در سال 1978، اين معاهده براي مخترعين و صنعت مسير خوبي را جهت برخورداري از حمايت ثبت اختراع در سطح بين الملل ايجاد كرده است. با تشكيل پرونده براي تقاضاي ثبت (بين المللي)، يك اختراع طبق معاهده همكاري ثبت اختراع (PCT) به طور همزمان در بسياري از كشورها از حمايت برخوردار خواهد بود. متقاضيان و ادارات ثبت اختراع 152 كشور عضو PCT از شرايط و تشريفات يكسان، جستجوي بين المللي و گزارشهاي تحقيقات مقدماتي و انتشار متمركز بين المللي كه توسط سيستم PCT ايجاد شده است، برخوردار هستند. در مقايسه با نظام سنتي ثبت اختراع، در بيشتر موارد روند ملي اعطاي امتياز حق اختراع و هزينه هاي مربوطه تا 30 ماه از تاريخ اوليه (يا حتي بيشتر در بعضي از ادارات) به تأخير مي افتد.
در پايان اين مدت، متقاضي اطلاعات مهم و ارزشمندي را در ارتباط با احتمال برخورداري از حمايت ثبت دريافت خواهد كرد.

 

متقاضي كه از سيستم PCT استفاده مي نمايد بايد براي تقاضاي بين المللي PCT در اداره دريافت كننده پرونده تشكيل دهد و يك مقام بين المللي جستجو را انتخاب نمايد كه اين مقام گزارش و نظريه مكتوبي در خصوص قابليت ثبت اختراع به فرد ارائه مي دهد. سپس دفتر بين المللي وايپو تقاضانامه را منتشر نموده و تمامي اسناد ضروري را به ادارات ثبت عضو سيستم PCT ارسال مي نمايد. متقاضي مي تواند براي ارزيابي مجدد قابليت ثبت اختراع خود از مقامات تحقيقات مقدماتي بين المللي تقاضا نمايد. متقاضي به طور كلي 30 ماه از تاريخ اوليه فرصت دارد تا به مرحله ملي PCT در كشورها و مناطقي كه نياز به حمايت دارد وارد شود.

 

تشكيل پرونده PCT

 

متقاضي ثبت اختراع كه مايل است با استفاده از سيستم PCT اختراع خود را در بيش از يك كشور مورد حمايت قرار دهد بايد در اداره دريافت كننده ذيصلاح براي تقاضانامه بين المللي تحت سيستم PCT پرونده تشكيل دهد. به طور كلي، در ابتدا، متقاضيان براي تقاضانامه ثبت اختراع در اداره ثبت اختراع خود پرونده تشكيل مي دهند و در طول 12 ماه از تاريخ اوليه براي تقاضانامه بين المللي خود تحت سيستم PCT پرونده تشكيل مي دهند.

 

جستجوي بين المللي

 

جستجوي بين المللي PCT توسط اداره ثبت اختراعي كه به عنوان مقام جستجوي بين المللي (ISA) و طبق شرايط مقرر در معاهده انتخاب شده است، انجام مي شود. گزارش جستجوي بين المللي (ISR) شامل فهرستي از اسنادي است كه داراي دلائلي بر قابليت ثبت مي باشد، از جمله تازگي، نوبودن و گام ابتكاري. علاوه بر اين، مقام بين المللي جستجو نظريه كتبي در خصوص قابليت ثبت اختراع و بررسي تحليلي از اختراع به متقاضي را ارائه مي دهد.
گزارش جستجوي بين المللي و نظريه كتبي معمولاً توسط مقام جستجوي بين المللي (ISA) پس از 4 الي 5 ماه از تاريخ ثبت تقاضانامه بين المللي PCT به متقاضي داده مي شود. متقاضيان بايد هزينه جستجو كه از 244 تا 274/2 دلار آمريكا متغير است و با توجه به مقام جستجوي بين المللي انتخاب شده مي باشد، را پرداخت نمايند.

 

انتشار اطلاعات PCT و ثبت اختراع

 

خدمات جستجوي حوزه ثبت اختراع، امكان دسترسي به تكنولوژي را در بيش از 3/1 ميليون تقاضانامه بين المللي PCT منتشر شده را از سال 1978 فراهم مي سازد.
ترافيك اينترنت بين ژانويه و دسامبر 2007 نزديك به دو برابر شده است. در سال 2007، اصلاحاتي در زمينه خدمات جستجوي حوزه ثبت اختراع به منظور افزودن مطالب، افزايش كارآمدي خدمات انجام پذيرفت تا كاربران بيشتري را به خدمت بگيرد.

 

تغييرات اصلي به صورت زير فهرست بندي شده است:
تحقيق متن كامل در خصوص اطلاعاتي كه به سال 1978 بر مي گردد: از 26 مارس 2007، خدمات جستجوي حوزه ثبت اختراع، كاربران را قادر مي سازد تا متن كامل اطلاعات از سال 1978 تاكنون را به زبانهاي لاتين (انگليسي، فرانسه، آلماني و اسپانيايي) تحقيق نمايند. پيش از آن تاريخ، اين امكان فقط براي تحقيق متن كامل تقاضانامه ها و يا توصيف هايي كه تنها به سال 1998 بر مي گشت وجود داشت. متن كامل اطلاعات شامل تمام متن هاي چاپ شده از تقاضانامه هاي بين المللي PCT (شامل اطلاعات كتاب نامه، تقاضا و توصيف جزئيات) است كه به زبان انگليسي، فرانسه، اسپانيایي و يا آلماني تقاضا شده است. رشد 20 ساله دسترسي به تقاضاها و شرح ها به اين معني است كه كاربران به نتايج موثق بيشتري از تحقيق كردن تنها بر روي اطلاعات كتاب نامه اي مي رسند.

 

پيشرفت هاي مرتبط با چهار چوب قانوني PCT

 

-اصلاحات اجرايي و ديگر پيشرفت هاي صورت گرفته در سال 2007
-اصلاحات مربوط به مقررات PCT

در ماه اكتبر 2005 و 2006، مجمع PCT يكسري اصلاحات مربوط به مقررات PCT را تصويب نمود كه اول آوريل سال 2007 به اجرا درآمد و اين اصلاحات شامل موارد ذيل مي باشد:
– حذف بخش ها و قسمت هايي در تقاضانامه بين المللي
– بازگرداندن حق اولويت
– تصحيح اشتباهات واضح
– الحاق اسناد ثبت اختراع از جمهوري كره به اسناد PCT
– ايجاد حداقل شرايط براي مقامات تحقيق مقدماتي و مقامات جستجوي بين المللي كه با سيستم هاي با كيفيت مديريتي مقامات بين المللي در ارتباط هستند و ايجاد تمهيدات براي بررسي داخلي
– ايجاد تغييرات در شرايط فيزيكي تقاضانامه بين المللي PCT به منظور كمك به تشخيص بصري حروف
– توضيح شرايط مربوط به زبان تقاضانامه بين المللي PCT

 

در اكتبر 2007، مجمع PCT انجمن مالكيت صنعتي ملي برزيل و اداره ثبت اختراع هند را به عنوان مقامات تحقيق مقدماتي و جستجوي بين المللي انتخاب كرد.
اين انتخاب از زمان اجراي موافقت نامه بين ادارات و دفتر بين المللي قابل اجرا خواهد بود. اين دو اداره چهاردهمين و پانزدهمين مقام تحقيق مقدماتي و جستجوي بين المللي خواهند بود.

13 مقام حاضر براي يك دوره 10 ساله ديگر انتخاب شدند.
تصميم گرفتند كه كار كميته اصلاح PCT و كار گروه اصلاح PCT كامل شده است و حكم اين دو نهاد به پايان رسيده است. با توجه به ضرورت ارائه مطالب و موضوعات به مجمع PCT ، پيشنهاد برگزاري يك كار گروه جديد براي انجام اقدامات مقدماتي به جاي ارائه مستقيم موضوعات به مجمع تصويب شد.
اصلاحات مربوط به مقررات PCT كه از سال 2008 اجرا خواهد شد.

 

در اكتبر 2006، مجمع PCT، انجمن ثبت اختراع اروپاي شمالي (نورديك) به عنوان مقام بين المللي جستجو (ISA) و مقام تحقيق مقدماتي بين المللي تحت IPEA) PCT) تعيين شد.

اين انجمن به وايپو اعلام كرده است به عنوان IPEA , ISA از تاريخ اول ژوئن 2008 براي تقاضانامه هاي بين المللي PCT كه در اداره علامت تجاري و ثبت اختراع دانمارك و اداره ثبت اختراع ايرلند و اداره ثبت اختراع نروژ (به عنوان ادارات دريافت كننده) پرونده تشكيل داده اند، آغاز به كار خواهد كرد. اين انجمن همچنين براي هر تقاضانامه بين المللي PCT كه در دفتر بين المللي توسط ساكنين دانمارك، ايرلند و نروژ پرونده تشكيل داده شود صلاحيت دارد.

 

در اكتبر 2007، مجمع PCT يكسري اصلاحات مربوط به مقررات PCT، كه از تاريخ اول جولاي 2008 به اجرا درخواهد آمد، را تصويب كرد. اين اصلاحات در ارتباط با موارد ذيل مي باشد:
استفاده از نتايج جستجوهاي اوليه و قبيل توسط اداره به جاي جستجوي بين المللي توسط اداره
تمديد مهلت پرداخت هزينه هاي مربوط به بازگرداندن حق اولويت توسط اداره دريافت كننده
تقاضانامه هاي بين المللي PCT كه مسترد شده اند.
اصلاحات مربوط به مقررات PCT كه از سال 2009 اجرا خواهد شد.

 

اصلاحات ذيل از اول ژوئن 2009 اجرا شد

 

معرفي سيستم جديد جستجوي تكميلي بين المللي، كه به متقاضيان اختيار ارائه درخواست را مي دهد علاوه بر جستجوي بين المللي «اصلی» كه طي آن جستجوي تكميلي به غير از جستجويي كه توسط ISA انجام مي شود توسط مقامات بين المللي صورت مي پذيرد. اين سيستم به منظور انجام بازنگري و بررسي كامل فن پيشين در مرحله بين المللي است. خصوصاً، شامل اسناد به زبانهايي مي باشد كه مقامات جستجو كننده اصلي به طور موثر و كارا جستجو نكرده باشند.

 

مقامات بين المللي جستجو براي تصميم گيري در خصوص ايجاد خدمات جستجوي تكميلي و شرايط آن آزاد هستند. توجه داشته باشيد كه جستجوهاي بين المللي تكميلي قابل انجام نخواهد بود مگر اينكه حداقل يكي از مقامات بين المللي جستجو چنين خدماتي را پيشنهاد دهد.

 

الحاق دو زبان : كره اي و پرتغالي به عنوان «زبانهاي انتشار» طبق اصل 3/48 PCT
اين اصلاحات به متقاضيان بين المللي قابل اعمال است كه تاريخ تشكيل پرونده بين المللي آنها در تاريخ يا پس از اول ژانويه 2009 مي باشد.

الف- جلسه مقامات بين المللي طبق PCT

ب- جلسه مقامات بين المللي از 5 تا 7 فوريه سال 2007 در ژنو برگزار شد كه در خصوص موضوعات ذيل بحث كردند:
پيش نويس الگوي موافقت نامه جديد كه اساس موافقت نامه هاي فردي بين مقامات بين المللي و دفتر بين الملل را تشكيل مي دهد.
-اصلاحات پيشنهادي در خصوص جستجوي بين المللي PCT و راهكارهاي تحقيقات مقدماتي
-گزارش هاي ارائه شده توسط مقامات بين المللي در خصوص سيستم هاي مديريت كيفيت
-پيشنهاد اجازه به متقاضيان براي درخواست اينكه گزارش جستجوي بين المللي بر اساس جستجو ملي قبلي باشد.
-پيشنهاد ايجاد سيستم جستجوي تكميلي علاوه بر جستجوي بين المللي اصلي، كه با همكاري مقامات جستجوي بين المللي صورت مي پذيرد.
-استاندار طرح ها كه براي جستجوي بين المللي و تحقيقات مقدماتي ضروري است.
-شروع مجدد بازنگري اسناد PCT

 

به اطلاع می رساند مؤسسه رایان آمادگی دارد بعنوان مشاور و مجری ثبت اختراعات، با بهرمندی از وکلای بین المللی و همچنین متخصصین رشته های مختلف علمی، نسبت به ثبت اختراعات و دستاوردهای دانشمندان عزیز کشورمان در کنوانسیون بین المللی ثبت اختراعات (PCT)، خدمات لازم را ارائه نماید.