تغییر موضوع شرکت

تغییر موضوع شرکت

 

موضوع شرکت نوع فعالیتی است که شرکت برای آن تشکیل گردیده و مربوط به امور تجاری و غیر تجاری است.  موضوع هر شرکت نشان دهنده ی هدف آن شرکت است.

 

موضوع شرکت باید به طور صریح، در اساسنامه ذکر شود. تاکید اساسنامه نسبت به تعیین موضوع شرکت در جهت شفافیت و تبیین وظایف، اختیارات و تکالیف مسئولین شرکت است. بر این اساس هیات مدیره و مدیران اجرایی شرکت نمی توانند سرمایه شرکت را در فعالیت های غیر موضوعه بکار ببرند و یا در تصمیمات و اقدامات خود از حدود موضوع شرکت تجاوز کنند، در صورت تجاوز محل آن ها اثر قانونی ندارد و در صورت افراط و تفریط کلیه مدیران مسئول می باشند.

 

تغییر موضوع شرکت:

 

موضوع یا هدف شرکت قابل تغییر است. همه ی انواع شرکتها می توانند موضوع فعالیت خودشان را تغییر دهند. لذا چنانچه در اساسنامه، موضوع شرکت به درستی شامل فعالیت آن نگردد شرکت ها می توانند موضوع خود را تغییر دهند و یا به موضوع قبلی شرکت موضوعاتی را الحاق کنند.

هر گونه تغییر در موضوع شرکت در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است. مجمع عمومی فوق العاده تجمعی از صاحبان سهام شرکت های سهامی خاص است که به دلیل انجام تغییرات اساسی گرد هم جمع می آیند.

 

*تغییرات اساسنامه (اعم از بعضی از مواد یا کل اساسنامه) *افزایش یا کاهش سرمایه *انحلال و نحوه ی تصفیه بر عهده ی مجمع عمومی فوق العاده گذاشته شده است.

 

هنگام تغییر یا الحاق موضوع باید به امر مجوزی بودن موضوع جدید توجه داشت و در صورت مجوزی بودن موضوع جهت دریافت مجوز لازم از مراجع ذیصلاح اقدام نمود. تعدادی از موضوعات فعالیت بدون نیاز به اخذ مجوز قابلیت ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها را دارند و تعدادی دیگر نیز موضوعاتی هستند که بدلیل ماهیتشان قابلیت ثبت را ندارند و با ثبت آن ها موافقت نخواهد شد. برخی دیگر از موضوعات با توجه به تصریح قوانین و مقررات، قبل از ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها می بایست از مرجع ذی صلاح مجوز اخذ نمایند.

 

مراحل ثبت تغییر موضوع شرکت:

 

تغییر موضوع شرکت در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است که متعاقب تصویب و اعلام مراتب به اداره ثبت شرکت ها و آگهی جهت اطلاع عموم انجام می شود. برای تغییر موضوع شرکت 1 ماه زمان لازم است که آگهی تغییرات از اداره ثبت شرکتها اخذ گردد.

 

مدارک لازم جهت تغییر موضوع شرکت:

 

– ارائه صورتجلسه

– کپی آگهی تأسیس و روزنامه رسمی تأسیس

– کپی روزنامه رسمی آخرین تغییرات در صورت وجود

– کپی برابر با اصل مدارک شناسایی تمامی اعضای شرکت

 

مدارک لازم جهت تغییر موضوع شرکت با توجه به نوع آن:

 

الف) مراحل تغییر موضوع شرکت سهامی خاص:

– تشکیل مجمع عمومی فوق العاده

– تنظیم یک صورتجلسه و امضای آن به وسیله اعضای هیأت رئیسه

– دریافت مجوز در صورت نیاز و با توجه به تشخیص کارشناس

– تهیه لیست سهامداران که در جلسه حضور داشتند و امضای آنها

– تحویل اصل صورتجلسه، لیست سهامداران حاضر در جلسه، اصل روزنامه آگهی دعوت و مجوز اخذ شده به اداره ثبت شرکتها

 

ب) مراحل تغییر موضوع شرکت با مسولیت محدود:

– تشکیل مجمع عمومی فوق العاده

– تنظیم صورتجلسه و امضای آن توسط شرکا همگی با قید کردن میزان سهامشان در شرکت

– مراجعه به اداره ثبت شرکتها در صورت نیاز به اخذ مجوز از مراجع در رابطه با موضوع  شرکت

– تحویل استعلام مربوط به مرجع ذی صلاح

–  دریافت پاسخ استعلام در مهلت مقرر

– تحویل پاسخ استعلام و صورتجلسه به اداره ثبت

– امضای دفاتر ثبت بعد از تحویل مدارک توسط متقاضی

 

آنچه در مورد صورتجلسه تغییر نام شرکت باید رعایت نمود:

 

– کلیه ی صورتجلسات باید بر روی سربرگ شخصیت حقوقی بعد از اینکه توسط اشخاص ذی سمت امضا شد و بامهر آن شخصیت حقوقی، تهیه شده و ارسال گردد.

– مشخص نمودن تغییر کامل موضوع شرکت یا اصلاح مواردی از آن و یا الحاق به موضوع در صورتجلسه

– اخذ مجوز از مرجع مربوطه در صورت نیاز موضوع به اخذ مجوز و تحویل به اداره پست ظرف مدت 3 روز و سپس درج بارکد پستی در سیستم

– تنظیم صورتجلسه در چند نسخه و امضای کلیه ی صفحات توسط هیأت جلسه و تحویل یک نسخه به اداره پست و درج بارکد پستی در سیستم

– رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شرکت و مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت ماده 99 در صورت تشکیل مجمع با حضور اکثریت سهامداران

– تحویل اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت همراه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری در صورت تشکیل مجمع با حضور اکثریت سهامداران

– درج نام سهامداران حاضر در مجمع و تعداد سهام در لیست و امضای آن و تأیید صحت هیأت رئیسه مجمع و ارسال آن به همراه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری

–  انجام کلیه اقدامات پذیرش صورتجلسات از طریق سامانه اینترنتی