برگزاری سمینار

برگزاری سمینار با موضوع ثبت اختراع در ایران و جهان در دانشگاه جندی شاپور اهواز

 

 

کارگاه یادشده با هدف آشنایی و توانمند سازی اعضای هیئت علمی، دانشجویان و فناوران با قوانین ثبت اختراع در ایران و جهان و حمایت از دارایی های فکری اشخاص حقیقی و حقوقی درتاریخ 18 آبانماه 1395 در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه جندی شاپور اهواز برگزار گردید. شایان ذکر است مدرسین کارگاه مدیریت موسسه حقوقی رایان جناب آقای مهندس جلال میرداودی وسرکار خانم ندا محمودی وکیل پایه یک دادگستری در این سمینار حضور داشتند.