آموزش

تعدادی از سمینارهای برگزار شده در حوزه مالکیت فکری :

   

مؤسسه رایان با برگزاری سمینارها و کارگاههای آموزشی در جهت ارتقای سطح آگاهی جامعه علمی، صنعتی و آموزشی کشور در زمینه مالکیتهای فکری و حمایت از دارائیهای فکری و معنوی مانند ثبت اختراع و ایده های نو و همچنین ثبت طرحهای صنعتی و علائم تجاری رسالت خود را در زمینه اطلاع رسانی به انجام رسانده است و آمادگی خود را جهت برگزاری جلسات آموزشی در دانشگاهها، بنیاد ملی نخبگان استانها، کارخانجات و شرکتها اعلام می دارد.

 
مدرس سمینار : جناب آقای مهندس جلال میرداودی مدیریت مجموعه رایان
 

برگزاری سمینار با موضوع آشنایی با قوانین مالکیت فکری، نحوه ثبت اختراع در ایران و ثبت بین المللی و نحوه نگارش اختراع در پژوهشگاه فضایی ایران

 

برگزاری سمینار با موضوع ثبت اختراع در ایران و جهان در دانشگاه جندی شاپور اهواز

 

برگزاری سمینار با موضوع نحوه ثبت اختراعات دارویی در ایران و PCT در سالن همایش های شرکت دارویی اوزان

 

کارگاه آشنایی با قوانین مالکیت معنوی در ایران و جهان در بنیاد ملی نخبگان استان فارس

 

کارگاه آموزشی با موضوع«ثبت اختراعات در خارج از کشور» در سومین نمایشگاه دستاوردهای علمی- پژوهشی دانشگاه تهران

 

کارگاه آموزشی «آشنایی با نحوه ثبت اختراعات بین المللی» در دومین جشنواره منطقه ای نوآوری و شکوفایی شمالغرب کشور-کوهساران

 

کارگاه آموزشی ستاد توسعه فناوری نانو