استخدام

 

استخدام

 

مؤسسه بین المللی رایان از میان واجدین شرایط در پستهای سازمانی ذیل با شرایط عالی استخدام می نماید.

ادامه مطلب ...

اخبار سمینارها

جستجو در مطالب

مدارک لازم جهت ثبت برند

1- تسلیم اظهارنامه علامت تنها از طریق فایل الکترونیکی امکان پذیر بوده و متقاضیان ثبت علامت می توانند از طریق سایت اداره ثبت مالکیت صنعتی، اظهار نامه خود را تسلیم اداره علامت نمایند.

2- مدارك مثبت هويت متقاضي

الف)اشخاص حقیقی: کپی صفحه اول شناسنامه و کپی پشت و روی کارت ملی

ب)اشخاص حقوقی: آگهی تأسیس و آگهی آخرین تغییرات چاپ شده در روزنامه رسمی دلیل مدیریت - کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء

3- مدارك نماينده قانونی: در صورتیکه تقاضا توسط نماینده قانونی (وکیل، دارنده یا دارندگان حق امضا برای اشخاص حقوقی و ...) به عمل آید مدارک آن باید ضمیمه گردد.

4- 10 نمونه گرافیکی یا کپی یا تصویر از علامت درخواستی حداکثر در ابعاد 10×10 سانتی متر

5- در صورت سه بعدی بودن علامت، ارائه علامت به صورت نمونه گرافیکی یا تصویر دو بعدی به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و در مجموع یک نمونه واحد را تشکیل دهند.

6- ارائه مدارک دال بر فعالیت در رشته مربوطه به عنوان مثال جواز اعلامیه تأسیس از صنایع یا پروانه بهره برداری صنایع یا پروانه ساخت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی یا پروانه کسب و ...

7- استفاده از حق تقدم: در صورتی که متقاضی یا متقاضیان ثبت بخواهند به استناد تقاضای ثبت یا ثبت خارج از کشور از مزایای حق تقدم (حداکثر 6 ماه) استفاده نمایند می بایست مدارک مربوط به حق تقدم را همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم کنند.

8- نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده ازعلامت جمعی و تاییدیه مقام صلاحیت دار

طراحی و توسعه: وب نگاران پارسه