استخدام

 

استخدام

 

مؤسسه بین المللی رایان از میان واجدین شرایط در پستهای سازمانی ذیل با شرایط عالی استخدام می نماید.

ادامه مطلب ...

اخبار سمینارها

جستجو در مطالب

 برگزاری کارگاه نحوه ثبت اختراع و روش های جستجوی پیشنیه اختراعات در سازمان همیاری دانش آموختگان جهاد دانشگاهی

کارگاه فوق با همکاری معاونت کار آفرینی و توانمند سازی سازمان و معاونت مطالعات و تحقیقات راهبردی سازمان تجاری سازی و همیاری جهاد دانشگاهی در شهریور ماه 93 به مدت 6 ساعت توسط مهندس جلال میرداودی مدیریت موسسه رایان برگزار گردید.

در این کارگاه ابتدا در خصوص اهمیت توجه به دارایی های فکری و تبدیل نتایج پژوهش های صورت گرفته در جامعه به دارایی فکری و اثرات آن در توسعه اقتصادی جامعه توضیحاتی داده شد. در ادامه کارگاه مهندس میرداودی توضیحات کاملی در خصوص ویژگی ها و شرایط یک اختراع اعم از تازگی، گام اختراعی و کاربرد عملی داده و با مثال هایی روشن تعاریف هریک از این ویژگی ها را برای شرکت کنندگان تبیین نمود.

یکی دیگر از مباحث مطرح در این کارگاه، فرآیند ثبت اختراع در اروپا و آمریکا بود که توسط مهندس میرداودی به شکل تفصیلی برای شرکت کنندگان شرح داده شد.

طراحی و توسعه: وب نگاران پارسه