اخبار سمینارها

جستجو در مطالب

حقوق علامت تجاری در ایران

مقدمه

در دنیای کنونی، تجارت اعم از داخلی و بین المللی رشد چشمگیری در جهان داشته است و هر روزه معاملات بی شماری با ارقام نجومی صورت می گیرد. طیف فعالیت های تجاری بسیار گسترده تر از قبل گردیده، به طوری که نه تنها خرید و فروش، تولید، واردات و صادرات، خدمات فنی و مهندسی -که به گونه ای سنتی در حوزه ی تجارت بوده است- بلکه عرصه های جدید فعالیت تجاری در حوزه های هنری و ورزشی نیز رشد چشمگیری داشته است.

بخش اعظم این فعالیت های تجاری در قالب نشان تجاری صورت می گیرد. لذا مباحث مربوط به ثبت برند و علائم تجاری در کلیه ی کشورهایی که در بخش تجارت توسعه یافته اند گسترش و توسعه ی چشمگیری داشته است. بطوریکه امروزه غالب این کشورها دارای قانون مستقل ناظر بر برندها می باشند لذا در این مقاله به بررسی حقوق علامت تجاری در ایران می پردازیم.

کلمات کلیدی

علامت تجاری- علامت جمعی- علامت خدماتی- دعاوی حقوقی و کیفری

1- تعریف علامت تجاری

علائم تجاری یکی از مصادیق حقوق مالکیت صنعتی است که عبارتند از نشانه ای متمایزکننده است که محصولات یا خدمات مشخصی که بوسیله ی یک شخص حقیقی یا حقوقی تولید یا فراهم شده را قابل شناسایی می نماید و اجازه می دهد تا مشتریان، این کالاها و خدمات را از کالاها و خدمات دیگر متمایز سازند. این نشان می تواند هر کلمه، حرف، عدد، عکس، شکل، رسم و یا ترکیب آنها باشد. امروزه حتی علائم سه بعدی، اصوات و شعارهای تبلیغاتی و حتی نشان های قابل استشمام (بوها) نیز مورد استفاده قرار می گیرد. البته شایان ذکر است که طبق قانون حاکم در ایران فقط علائم گرافیکی قابل رویت، قابلیت ثبت به عنوان علامت را دارند.

به دیگر سخن علامت تجاری نشانی است که قادر است محصولات یا خدمات یک بنگاه را از محصولات و خدمات بنگاه های دیگر متمایز سازد، بنابراین اولیت کارکرد علامت تجاری متمایز ساختن کالاها از یکدیگر است.


 

2- موارد غیر قابل ثبت به عنوان علامت تجاری

این موارد در ماده 32 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 چنین برشمرده شده اند:

- نتواند کالاها یا خدمات یک موسسه را از کالاها و خدمات موسسه دیگر متمایز کند

- خلاف موازین شرعی، نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد.

- مراکز تجاری یا عمومی را بویژه در مورد مبدا جغرافیایی کالاها یا خدمات گمراه کند.

- عین یا به طرز گمراه کننده ای شبیه یا ترجمه یک علامت یا نام تجاری باشد که برای همان کالاها یا خدمات مشابه موسسه دیگر در ایران معروف است.

- عین یا تقلید نشان نظامی، پرچم یا سایر نشانه های مملکتی باشد یا نام اختصاری متعلق به کشوری باشد، مگر آنکه توسط مقام صلاحیت دار کشور مربوطه یا سازمان ذیربط اجازه استفاده صادر شود.

- عین یا شبیه آن قبلا برای خدمات غیر مشابه ثبت و معروف شده باشد مشروط بر آنکه عرفا میان استفاده از علامت و مالک معروف ارتباط وجود داشته باشد.

- عین علامتی باشد که قبلا به نام مالک دیگر ثبت شده یا تقاضای ثبت آن مقدم است یا دارای حق تقدم برای همان طبقه است و موجب فریب عموم می شود.


 

3-انواع علائم تجاری قابل ثبت

علائم تجاری به طور کلی به موارد ذیل تقسیم می شوند:

1- علامت تجاری به معنی اخص: که همان تعریفی است که در ابتدای مقاله بدان اشاره شد و آن همان ویژگی تمایز بخشی یک علامت است مانند علامت شرکت تولیدی اسنوا.

2- علامت خدماتی: علامتی که برای تشخیص خدماتی که شخص یا بنگاه خاص ارائه می دهد به کار می رود مانند علامت شرکت هواپیمایی هما.

3- علامت جمعی: علامتی که برای تشخیص کالاها یا خدمات تولید شده یا ارائه شده توسط اعضای یک اتحادیه یا انجمن به کار می رود مانند علامت اتحادیه تولید کنندگان فرش

4- علامت تائیدی یا تضمینی: علامت هایی هستند که در مقابل اجرا و رعایت یکسری استانداردهای تعریف شده به تولید کننده و یا ارائه دهنده خدمات اعطا می شود مانند علامت ISO 9001

5- علامت شناخته شده و مشهور: علامتی که در بازار مشهور و کاملا شناخته شده بوده و در نتیجه همین شهرت نیز از حمایت بیشتری برخوردار است.

6- نام تجاری: یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص کننده شخص حقیقی یا حقوقی باشد.


 

4- چهارچوب های قانونی در ثبت علائم تجاری

حمایت از علائم تجاری یا از طریق ثبت آن یا از طریق استفاده از آن صورت می پذیرد که بسته به قوانین داخلی کشورها متفاوت است. در قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 سابقه استعمال برای ثبت کننده حق تقدم ایجاد نمی کند. لذا به همین دلیل ثبت یک علامت در کشور بسیار مهم است، هر چند که طبق قوانین کشور ثبت علائم تجاری اختیاری است.

برای ثبت یک علامت تجاری در داخل کشور در ابتدای امر مالک باید اظهارنامه خود را به دفتر علامت تجاری از طریق سایت اداره مالکیت صنعتی تسلیم کند تا روند بررسی آغاز شود. بعد از بررسی علامت توسط کارشناسان اداره در صورتی که مورد مشابهی وجود نداشته باشد اداره اقدام به صدور آگهی تقاضای ثبت علامت تجاری می کند. در متن آگهی فوق، قید می گردد که هرکس نسبت به ثبت این علامت اعتراضی دارد می تواند ظرف 30 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را تقدیم اداره نماید. در صورتی که اعتراضی واصل نشود پس از سی روز از تاریخ انتشار آگهی و پرداخت هزینه های لازم توسط متقاضی، اداره اقدام به انتشار آگهی رسمی علامت می نماید که پس از چاپ آگهی شخص می تواند گواهی خود را از اداره دریافت نماید.

اما چنانچه اعتراضی واصل شود، اداره این موضوع را به متقاضی اعلام می کند متقاضی موظف است ظرف 20 روز یا نسبت به این اعتراض تمکین نموده و پرونده مختومه گردد یا تمکین نمی کند که در این صورت موضوع به کمیسیون ماده 170 آئین نامه قانون فوق الذکر جهت تعیین تکلیف ارسال می گردد.


 

5- حقوق ایجاد شده از طریق ثبت علامت

با توجه به قوانین فعلی ایران، مدت اولیه حمایت از ثبت علامت، 10 سالاز تاریخ تسلیم اظهارنامه است. با این حال و برخلاف دیگر مصادیق مالکیت صنعتی، ثبت علامت می تواند با پرداخت منظم شارژ ده ساله تمدید شود. در واقع حقوق علامت تجاری مادام العمر تمدید می شود.

حمایت از حق ثبت شده صرفا سرزمینی است؛ یعنی اگر علامتی در یک کشور مورد حمایت قرار گرفت این حمایت به دیگر کشورها تسری پیدا نمی کند و باید به قوانین داخلی کشورها رجوع نمود. در هر حال حقوق داخلی ناشی از ثبت یک علامت عبارتند از؛

- حق استفاده انحصاری از علامت

- حق منع دیگران از استفاده

- حق واگذاری استفاده از علامت به دیگران از طریق: فروش حق مالکیت، واگذاری پروانه بهره برداری، قرارداد امتیاز فعالیت تجاری

- حق طرح دعوا علیه ناقض حق که به دو صورت متصور است:

طرح دعوای حقوقی: این حالت زمانی به وجود می آید که ذینفع مدعی است که در صدور گواهی علامت از سوی اداره، مقررات مفاد بند «الف» ماده 30 و ماده 32 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 رعایت نشده است. لذا ذینفع باید ثابت کند که علامت ثبت شده نمی تواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز کند.

لذا زمانی که ذینفع بخواهد علامت را ابطال نماید باید به دادگاه شهید بهشتی تهران دادخواست ابطال بدهد.

طرح دعوای کیفری: این حالت زمانی رخ می دهد که دیگری بدون اینکه در خصوص علامت، گواهی ثبتی داشته باشد اقدام به سوء استفاده از علامت ثبت شده دیگری روی کالاها و محصولات خود می نماید در این مرحله صاحب علامت که دارای گواهی صادره در خصوص ثبت علامت می باشد می تواند شکوائیه تنظیم و به دادسرای تهران بدهد تا پس از کارشناسی، چنانچه مشابهت تائید شد، اقدام به توقیف اموال و محصولات طرف مقابل نماید.


 

6- الف - مدارک مورد نیاز جهت ثبت علامت تجاری برای اشخاص حقیقی

 - کپی کارت ملی و شناسنامه مالک

- مجوز یا پروانه بهره برداری در خصوص کالاهای مدنظر جهت ثبت علامت

- نمونه علامت با تمام مشخصات آن در ابعاد 6*6

- كارت بازرگاني به نام شخص دارنده جواز (در صورتيكه علامت مورد نظر لاتين و یا غیر فارسی باشد)

- امضای وکالتنامه در صورتی که عملیات توسط وکیل دادگستری انجام شود.

- ب - مدارک مورد نیاز جهت ثبت علامت تجاری برای اشخاص حقوقی یا شرکتها6

- کپی کارت ملی و شناسنامه صاحب امضای شرکت

- روزنامه تاسیس و آخرین تغییرات شرکت

- مجوز یا پروانه بهره برداری در خصوص کالاهای مدنظر جهت ثبت علامت

- نمونه علامت با تمام مشخصات آن در ابعاد 6*6

- كارت بازرگاني به نام شخص دارنده جواز (در صورتيكه علامت مورد نظر لاتين و یا غیر فارسی باشد)

- امضای وکالتنامه در صورتی که عملیات توسط وکیل دادگستری انجام شود.


 

نتیجه گیری

یک علامت تجاری یا خدماتی، نشانه ای متمایزکننده است که محصولات یا خدمات مشخصی که بوسیله یک شخص حقیقی، شرکت یا گروهی از اشخاص/ شرکت ها تولید یا فراهم شده را قابل شناسایی می نماید و اجازه می دهد تا مشتریان، این کالاها و خدمات را از کالاها و خدمات دیگر متمایز سازند. بنابراین اولین کارکرد علامت تجاری متمایز ساختن کالاها یا خدمات یک بنگاه تجاری از دیگری است، اما آن زمان که محصولات و خدمات تحت یک علامت تجاری خاص بتوانند رقبای خود را از میدان تجارت خارج کند علامت تجاری به جایگاه و کارکرد خودش در تجارت دست یافته است. اینجا است که حمایت مالکیت فکری از علائم تجاری اهمیت ویژه ای پیدا می کند. حمایت از علامت تجاری از طریق ثبت یا استفاده امکان پذیر می باشد، این بستگی به قوانین داخلی کشورها دارد. به هر حال توصیه می شود برای کسب حمایت بهتر و قوی تر، شرکت ها علامت تجاری یا خدماتی خود را در کشور هدف ثبت نمایید. نخست، باید مطمئن شوید که علامت پیشنهادی الزامات حقوقی لازم برای ثبت به عنوان علامت تجاری را دارد. در مواردی که علامت گمراه کننده باشد یا بیانگر ویژگی فقط یکی از محصولات یا خدمات شرکت یا ناقض نظم عمومی و اخلاق حسنه و یا نشان رسمی دولتی باشد امکان دارد اظهارنامه تقاضای علامت تجاری رد شود. همچنین باید علامت تجاری جدید باشد و پیش از این به وسیله شرکت های دیگر در بازار یا بازارهای هدف استفاده نشده باشد. مهم تر از همه، علامت تجاری شما باید به اندازه کافی متمایز باشد تا توسط دفاتر علامت تجاری ملی و خارجی قابل حمایت و قابل ثبت باشد.


 

منابع:

- صفایی، سیدحسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، 1379

- میرحسینی، سیدحسن، مقدمه ای بر حقوق مالکیت معنوی، 1384

- نوروزی، علیرضا، حقوق مالکیت فکری، حق مولف و مالکیت صنعتی، تهران، نشر چاپار، پاییز 1381

- نورالدین امامی، «حقوق مالکیت فکری»، فصلنامه رهنمون، مدرسه عالی شهیدمطهری،ش2و3،پاییز و زمستان 1371

 

گردآورنده : سرکار خانم ندا محمودی

وکیل پایه یک دادگستری

ثبت بین المللی اختراعات

ثبت بین المللی اختراع/pct

با بهره گیری از سیستم ثبت اختراع PCT امکان ثبت و حمایت از اختراع در 152 کشورجهان فراهم میگردد.

ادامه...

تقویم

امروز2
این ماه746
مجموع78759
توسعه یافته توسط وب سایت جومینا

طراحی و توسعه: وب نگاران پارسه